Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Levesteder

Skov

Løvskov

Nåleskov

Ferskvand

Bæk

Å

Flod

Mose

Vandhul - dam

By

Park/have

Bebyggelse

Indendørs

Åbent land

Agerjord

Eng

Hede

Overdrev

Brakmark

Kyst

Klit

Strand

Klint

Strandeng

Klippekyst

Hav

Hav og fjord

Vadehav og marsk

Mole/høfde

Hav og fjord