Find dyr
Temaer
Undervisning
WIKI-værksted
Naturhistorier
Året rundt
Naturjagter
Levesteder
Dyreriget
Dyrenøgler
En god historie
Spil
Rekorder
Quizzer
Vejledning
Kontakt
Hvem står bag
 

Krybdyr og padder

Videoer

Dyrestemmer

Animationer

Almindeligt firben Bjergsalamander Butsnudet frø
Europæisk sumpskildpadde Grøn frø Grønbroget tudse
Hugorm Klokkefrø Latterfrø
Lille vandsalamander Løgfrø Løvfrø
Markfirben Skrubtudse Snog
Spidssnudet frø Springfrø Stor vandsalamander
Strandtudse Stålorm