Find dyr
Snæbel
Coregonus oxyrhynchus
Indledning
Udseende
Udbredelse
Føde
Levevis
Formering
Fiskeri
Dyr der ligner
Fødekæde
Fakta
Alle afsnit
Medier
 
   
 
Hvirveldyr - Strålefinnede fisk - Lakseagtige fisk - Laksefisk - Coregonus - Snæbel
Hvorfor kan du godt lide Snæblen?
Af Hans Jacob Schou   

Snæblen - en særlig variant af helten _

Snæblen er truet af udryddelse i hele nordsøområdet.

Snæblen indvandrede til Danmark efter sidste istid. Den type snæbel, der findes herhjemme, kaldes nordsøsnæblen. Nordsøsnæblen var i gamle dage almindelig store dele af Nordsøens vadehavsområder.

I løbet af 1900-tallet forsvandt fisken fra de hollandske og tyske områder af vadehavet, og i dag findes den kun i Danmark. I 1997 kom snæblen på rødlisten som sjælden og national ansvarsart i Danmark.

Snæblen findes nu kun få steder i Sydvestjylland, og man prøver at holde bestanden på fode ved hjælp af udsætninger. Snæblen danner lokale bestande, hvoraf nogle er standformer, mens andre lever som vandrende bestande.

Kroppen er sølvblank med ret store skæl. Halen er stærkt kløftet. Snæblen hører til heltgruppen, og nogle snæbler har en på spids og mørk snude.

De seneste års forskning med DNA-prøver tyder på, at snæblen og helten sandsynligvis er den samme art, der har udviklet forskellige egenskaber og udseende.

Snæblen lever overvejende af plankton. Den yngler om vinteren i floder og åer.

Snæblen er - som den eneste fisk - totalfredet i Danmark. Man må ikke fange den.

Næste afsnit: Udseende

Nogle snæbler har en spids snude
Nogle snæbler har en spids snude