Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


Marts _

Marts er den første forårsmåned


Der er stadig en del nattefrost, og der kan godt nå komme en snestorm eller to. Solen er dog ved at stå ret højt på himlen, og man kan tydeligt mærke, at den varmer. På dage med stille vejr og sol kan man sagtens sidde i skovkanten og nyde naturen og solen.

Dagene er også blevet meget længere, og hen mod slutningen af måneden er det forårsjævndøgn – den 20. marts - det tidspunkt, hvor dag og nat er lige lange. Fra nu af begynder dagene at blive længere end nætterne.

Forskellige forårsblomster som følfod, martsviol og blå anemone begynder at vise sig. Også pileraklerne blomstrer nu.

Dyrene

Der er stor aktivitet hos pattedyrene. Det er tiden, hvor bl.a. egern, grævling og mosegris får unger. I yngletiden lever dyrene mere skjult. Nu ser man ikke så meget til dem.

Andre dyr som for eksempel rådyr er mere synlige. Om morgenen eller hen under aften står de tit og æder græs eller korn på markerne tæt ved skoven. Hvis man bor i et område, hvor der lever kronhjorte, er der gode chancer for at få dem at se. Kronhjortene kommer også frem i det åbne land for at græsse morgen og aften. Det er samtidig tiden, hvor hannerne fælder deres store og flotte gevirer. Man kan dog stadig se forskel på hanner og hunner. Hunnerne har ikke hannens store og kraftige behåring på halsen.

I haven er flere af vore almindelige fugle begyndt at synge. Det gælder blåmejse, rødhals, bogfinke, jernspurv og – sidst på måneden – også solsorten. Især solsorten er en rigtig forårsbebuder. Når den sidder om aftenen og synger sin meget smukke sang, får man virkelig en fornemmelse af, at foråret er på vej.

Marts er også tiden, hvor store mængder af fugle trækker gennem landet på vej mod deres yngleområder nord for Danmark. Der er store flokke af gæs og ænder, men man ser også flokke af småfugle som bogfinker, kvækerfinker, sjaggere og mange andre. De første musvåger og fjeldvåger begynder at trække mod nord.

I vandhullet er springfrøen i færd med at lægge æg, og også lille vandsalamander gør sig klar til at yngle.

Havørreden trækker op i åen i løbet af efteråret. Her gyder den, og bagefter tilbringer den vinteren i åen. Når det bliver forår, begynder den at trække ud mod havet. Det er ikke let at fange havørred, men her i marts kan man tage på fisketur til åen og prøve, om det kan lade sig gøre.

I søen vandrer gedderne ind på det lave vand for at gyde. På lune og solrige dage kan man se dem plaske rundt på steder, hvor vandet er så lavt, at ryg og rygfinne rager op over vandoverfladen. Nogle af gedderne er kæmpestore, og på gode gydepladser er der er tit mange af dem. De kan fanges nu og frem til fredningen i april.

I marts begynder insekterne for alvor at vise sig. De leder alle sammen efter nektar, og på piletræer med blomstrende rakler ser man tit en vrimmel af forskellige insekter, hvis det er godt vejr. Det er masser af liv - både om dagen og om natten. Om dagen er det citronsommerfuglen, forskellige takvinger, bier og humlebier, der suger nektar på raklerne. Om natten er det især forskellige slags natsommmerfugle.


Ideer til aktiviteter

  • Tag en tur til søen og prøv, om I kan finde de gydende gedder tæt ved bredden. Man finder især gedderne ved lavvandede bugter med masser af siv og tagrør.

  • Hvis man vil holde grøn ferskvandssvamp i akvarium, er det om foråret, man skal prøve, om man kan finde en sten eller en gren med vandreceller. Tag stenen eller grenen med tilbage i klassen og se, hvordan vandrecellerne bliver til den rigtige svamp.

  • Det er i det tidlige forår, man skal tage på tur til vandhullet for at fange en han og en hun af den lille salamander til sit vandhuls-akvarie. Så kan man nemlig iagttage parringsspil og æglægning på nærmeste hold.

    Salamandre er fredede ligesom frøer og tudser, men man må gerne indsamle æg, larver og enkelte voksne dyr af lille vandsalamaner til undervisningsbrug.


Andre aktiviteter og ture i marts

  • Gå en aftentur i byen og lyt til solsortens sang. Prøv at tælle, hvor mange solsorte, I ser og hører på turen. Læg mærke til de forskellige dyrs sange. Er de ens eller forskellige?

  • På lune aftener og nætter er det spændende at opsøge de blomstrende pilerakler for at kigge på natsommerfugle. Husk lygte.

  • Tag på tur i skoven og engen for at kigge på de store flokke af småfugle, der trækker igennem om foråret. Noter hvilke fuglearter, I ser i skoven og på engen.

 

 
Springfrøen lægger æg
Springfrøen lægger æg

Sørgekåben varmer sig i forårssolen
Sørgekåben varmer sig i forårssolen

Hvis solen skinner, er der stor aktivitet ved myretuen
Hvis solen skinner, er der stor aktivitet ved myretuen

De første musvåger begynder at trække mod nord
De første musvåger begynder at trække mod nord

Havørreden trækker ud mod havet
Havørreden trækker ud mod havet

Grævling får unger
Grævling får unger

Vandhullet
Vandhullet

Grøn ferskvandssvamp
Grøn ferskvandssvamp