Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


Maj _

Nu er det forår


Skoven står grøn, og det vrimler med forårsblomster overalt. Det er næsten slut med nattefrost og sne. Hvis der skulle falde en enkelt sne- eller sludbyge i løbet af natten, forsvinder sneen hurtigt, så snart solen kommer frem.

Også i maj varierer vejret en del. Somme tider har vi lavtryksvejr med kulde og regn, andre gange har vi lange perioder med flot højtryksvejr og dagtemperaturer på over 25 graders varme.

Dagene er blevet meget lange, og nætterne er blevet tilsvarende korte. Det er ved at være slut med at kigge på stjernebilleder og andre himmelfænomener.

Dyrene

Rådyr og kronhjorte gemmer sig skoven om dagen, men i skumringen og tidligt om morgenen kan man se dem stå og græsse på marker i nærheden af skoven.

Mange af de små pattedyr som muldvarp og forskellige slags mus – bl.a. dværgmusen – får unger netop nu.

Hvis man går tur i bøgeskoven, hører man tit en raslen i de gamle visne blade. Det er rødmusen, der pusler rundt. Som regel gemmer den sig under bladene, men det sker dog af og til, at man får et glimt af den lille rødbrune mus.

Også marsvinet – den eneste hval, der yngler i Danmark – føder en enkelt unge efter at have været drægtig i ca. 10 måneder.

Nu er svalerne nået til Danmark. Også mange af de små sangere er kommet, og de sidder nu og synger i træer og buske. Sangerne ligner hinanden meget, men de har forskellige sange, og derfor er det en god idé at lære deres sange. Så kan man kende dem fra hinanden ved hjælp af sangen.

I pilekrat i moser og enge kan man høre nattergalen. Nattergalen synger både om dagen og om natten, men man lægger især mærke til den på stille aftener og tidligt om morgenen.

I slutningen af maj kan vi også høre kærsangeren. Kærsangeren er utrolig god til at efterligne andre fugles sange – og den efterligner både danske fugle og afrikanske fugle, som den har mødt under overvintringen i Afrika. Den findes på de samme lokaliteter som nattergalen, og ligesom nattergalen synger kærsangeren også om aftenen og om natten.

Der trækker stadigvæk store flokke af fugle gennem landet. Ved mange nordvendte kyster kan man blandt andet opleve meget spændende rovfugletræk.

Nu dukker de grønne frøer, løvfrøerne og de sjældne klokkefrøer op ved vandhullerne. På solrige dage kan man høre de grønne frøers kvækken på stor afstand. Også de bitte små løvfrøer laver en frygtelig larm. De kvækker især på lune aftener, og de kan let høres mindst én kilometer væk, når de for alvor er kommet i gang.

I damme og små vandhuller er den trepiggede hundestejle i gang med at yngle. Hvis vandet er klart, kan man se de smukt farvede hanner bygge rede. Det er dog endnu nemmere at følge parringsspillet og redebygningen, hvis man anbringer en han og en hun i et akvarium.

Der er masser af haletudser lige nu, og i det hele taget er der utrolig meget liv i vandhullet på denne tid af året. Det er også nu, hvor man kan høre bugsvømmerne synge. Bugsvømmerne sidder nede på vandhullets bund og synger, men man kan alligevel tydeligt høre sangen, hvis man sidder stille ved kanten af vandhullet.

Den 1. maj er den dag, hvor geddefiskeriet begynder. Nu må man ud for at prøve, om man kan fange nogle af de kæmpegedder, som man så tidligere på foråret, da gedderne svømmede rundt på det lave vand for at gyde.

Til gengæld er sandarten fredet i maj måned. Sandarten gyder nu, og vi må først fiske efter den igen, når vi når frem til den 1. juni.

Nu er der rigtig mange insekter på vingerne. Sommerfugle, bier og humlebier har fløjet rundt længe, men nu ser vi også biller, tæger og mange andre slags insekter.

De første dage i maj ser vi årets første guldsmede. Rød vandnymfe er næsten altid den første, men snart efter dukker der flere andre op – bl.a. hestesko-vandnymfe og fireplettet libel. Ved vandhullet ser vi også almindelig dovenflue, flere slags vårfluer og mange andre smådyr.


Forslag til aktiviteter og ture i maj

  • Er der en lystfisker gemt i dig? Så find inspiration i temaet om lystfiskeri. Her kan du læse om fiskegrej og hvilke fisk, du kan fange ved sø, å, i havet og på isen:

    "Tema" Lystfiskeri
  • Tag på fisketur efter kæmpegedden.

  • Tag på aftentur eller tidlig morgentur til mosen eller engen for at høre nattergalen og kærsangeren synge.

  • Besøg et godt rovfugle-træksted.

  • Tag på aftentur for at se på græssende rådyr eller kronhjorte.

 

 

Landsvalen er kommet
Landsvalen er kommet

Rødmusen pusler i skovbunden
Rødmusen pusler i skovbunden

Honningbien samler nektar
Honningbien samler nektar

Nu må man fiske efter kæmpegedden
Nu må man fiske efter kæmpegedden