Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


Juli _

Juli - en rigtig sommermåned

Juli er en rigtig sommermåned. Og det er også sommerferie. Derfor skal det jo helst være godt vejr med varme og solskin. Sådan er det heldigvis også tit, men ikke altid. Også i juli kan der være lange perioder med regn, blæst og køligt vejr.

Så må man klæde sig godt på og få det bedste ud af det. Der er stadigvæk mange spændende ting, som man kan foretage sig – også selv om man synes, at vejret driller.

Dagene er endnu meget lange, og det bliver stadig lyst meget tidligt om morgenen. Nætterne er lyse, men sidst på måneden begynder det igen at blive rigtig mørkt om aftenen. Nu kan man se sommertrekanten, som består af tre kraftigt lysende stjerner fra tre forskellige stjernebilleder: Svanen, Lyren og Ørnen.

Dyrene

De fleste dyr er mest aktive om natten, og hvis man vil se rådyr eller krondyr, må man ud meget tidligt om morgenen. Lige før det bliver rigtigt lyst, står dyrene tit og græsser på marker i skovkanten, og så kan man af og til få dem at se. Sidst på dagen kommer de tit frem igen, når det begynder at blive mørkt. Så kan man også få et kik på dem.

Hvis man er ude at køre, når det er mørkt, møder man måske grævlingen. Grævlingen ser man næsten aldrig om dagen, men om natten løber den meget rundt. Hvis man kører på veje nær skoven eller andre steder, hvor der lever grævlinger, ser man måske lige pludselig dyret i billygternes skær. Grævlingen trasker roligt over vejen, og det ser ud, som om den er ligeglad med bilen og lyset. Derfor skal man passe på, hvis man kører på de små veje i områder, hvor der er mange grævlinger.

Hvis man er på tur ved stranden, kan man være heldig at se den lille hval, marsvinet. På denne tid af året svømmer marsvinene tit rundt alene, men man ser også af og til en hun med sin unge. De små hvaler er tit ret langt ude på havet, men det sker også, at de kommer helt ind til stranden. Somme tider er meget tæt på dem. Man ser kun ryggen og den karakteristiske rygfinne, når hvalerne kommer op i overfladen for at ånde. Hvis man er tæt nok på dem, kan man også høre den lidt hule lyd, når marsvinet ånder ud og ind.

I skumringen ser vi flagermus, der er på jagt. De flyver især på lune aftener, hvor der er masser af insekter på vingerne.

De fleste fugle er holdt op med at synge, men der er stadig fuglesang rundt omkring. Sanglærken synger over markerne, og man hører den også, når man er ved stranden. Den lille fugl svæver over klitterne og klithederne. Prøv at lægge mærke til det. Du hører næsten altid sanglærken, når du er ved stranden for at bade.

Selvom det er midt på sommeren, er de første fugle allerede begyndt at flyve mod syd. Det gælder bl.a. forskellige vadefugle som rødben, strandskade, almindelig ryle og stor regnspove. De samles i store flokke og begynder deres træk sydpå.

Ved vandhullerne er det nu ved den tid, hvor masser af små, nyforvandlede frøer og skrubtudser kravler på land. Især hvis vejret er lunt og fugtigt. Så kan der være en vrimmel af de små, nye padder. Salamandrene er ved at være færdige med at yngle, og de forlader også så småt vandhullerne på denne tid.

Insektlivet kulminerer her midt på sommeren. Det vrimler overalt med sommerfugle, græshopper, biller, myrer, guldsmede, bier og hvepse, hvis vejret er godt.

I og på vandhullet er der også meget liv. De fleste voksne vandtæger og skøjteløbere er døde, men det vrimler med små og store nymfer. Inden længe er der igen masser af voksne vandtæger og skøjteløbere alle steder.

De første løvgræshopper begynder at synge i løbet af juli. En af de første er vortebideren, som især kan findes på tørre, sandede marker og i klitter. Vortebideren synger om dagen, når solen skinner, og dens sang kan høres mere end 50 meter væk. Hvis man er ved stranden, kan det være, at man lægger mærke til dens skarpe og lidt skærende sang, når man går igennem klitterne.

På marker og enge med mange blomster kan man nu møde de flotte, røde og sorte køllesværmere. Det er små sommerfugle, som er fremme i solskin. Der findes flere forskellige arter, og flere af dem er sjældne. Den mest almindelige er seksplettet køllesværmer, som man heldigvis stadig kan finde mange steder i Danmark.

Det er også nu, man kan være heldig at finde den mærkelige sankthansorm. Sankthansormen er ikke en orm, men en bille. Den er meget speciel, for den kan nemlig lyse. Sankthansormen kan findes mange steder i Danmark, men den er ikke almindelig. Den holder til på fugtige marker og enge – ofte nær søer og vandløb. Hvis man vil prøve at finde billen, skal man lede efter den, når det er blevet helt mørkt. Så kan man måske finde hunnen, der ligger i græsset og udsender et tydeligt gul-grønt lys.

Aktiviteter og ture i juli

  • Tag på morgentur eller aftentur for at finde rådyr eller krondyr. Et godt sted at se krondyr er i de store, vestjyske hedeområder mellem Blåvandshuk og Oksbøl. Her kan man somme tider se næsten 100 krondyr på en morgen- eller aftentur.
  • Hvis vejret er lidt kedeligt, kan man gå en strandtur og lede efter sneglehuse, muslingeskaller og andre spændende ting i opskyllet. Måske finder man også rav!
  • Når man er ved stranden, og vejret er godt, kan man prøve at fange hesterejer. Man skal bruge et redskab, der kaldes en rejehov. Den kan man tit købe i butikker ved stranden. Hesterejer kan spises ligesom almindelige rejer, og de smager lige så godt. De bliver ikke røde, når de bliver kogt, men det betyder ikke noget.
  • Tur i klitten eller på heden for at finde vortebideren. Man kan let høre den synge, men selvom vortebideren er en meget stor græshoppe, er den slet ikke så let at finde, når den sidder i lyngen eller i græsset. Husk, at vortebideren kun synger, hvis solen skinner.
  • Tur til dammen for at se de små, nye frøer og skrubtudser gå på land. Det skal helst være lunt og fugtigt, og det må godt småregne lidt.
  • Tur for at finde de flotte køllesværmere og andre dagsommerfugle. De bedste steder at lede er på solrige marker og enge med mange vilde blomster.
  • Nattur for at lede efter den lysende sankthansorm. Billen er ikke almindelig, men man kan prøve at lede på fugtige marker og enge tæt ved søer, moser og vandløb. Man skal lede, når det er helt mørkt. Så er det lettest at få øje på det lille, gul-grønne lys. Man har de største chancer for at finde sankthansormen på lune, lidt fugtige nætter i begyndelsen af juli.

 

 
Nu er det sommer
Nu er det sommer

Marsvin
Marsvin

Klyde
Klyde

Vortebider
Vortebider

Isblåfugl
Isblåfugl

Seksplettet køllesværmer
Seksplettet køllesværmer