Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


Februar _

Februar er den sidste vintermåned


Det er stadig koldt, og måske ligger der endnu et tykt lag sne over landskabet. Det er dog tydeligt, at dagene bliver længere, og når solen skinner, kan man mærke varmen fra dens stråler.

De første blomster - erantis og vintergæk – viser sig nu. I skoven kan man finde de første skud af anemoner under sneen.

På stjernehimlen står Orion flot på himlen, og i løbet af aftenen dukker stjernebilledet Løven op på den østlige himmel. Sirius – den klarest lysende stjerne – ses lavt på sydhimlen det meste af aftenen.

Dyrene

Det er tiden, hvor rævene parrer sig. Om natten kan man høre rævene gø og snerre. Selve ræven ser man ikke så tit, men det sker dog, at man ser den luske rundt i skovkanten hen under aften. Hvis der er is på søen, kan man også være heldig at se den midt på dagen nær vågerne. Her æder den døde fugle – ofte sammen med musvåger og forskellige kragefugle.

I takt med at sneen smelter væk, kan man ved åer og søer finde ædespor efter nordmarkmus. Når nordmarkmus æder planten lysesiv, efterlader den planternes marv – det indvendige af planten - som er skinnende hvid. De små hvide pinde ligger i bunker og viser, at nordmarkmusen har været her.

De første fugle er nu i gang med at yngle. Lille korsnæb har allerede unger, og natuglen begynder at lægge æg. Også fiskehejrerne begynder at indtage deres reder.

Hvis vejret er godt, dukker sanglærkerne op. Allerede tidligt på måneden kan man høre dem synge, mens de svæver over markerne. Snart ser vi også de første flokke af viber.

I slutningen af måneden begynder de første padder at vågne af vinterdvalen. Hvis det er lunt i vejret, kan springfrøen begynde at yngle allerede nu. Også den lille vandsalamander er vågnet af dvalen. Man ser den især, når den er i gang med sin vandring frem til ynglevandhullerne. Ved vandhullet kan man af og til se den sidde og sole sig ved bredden, men som regel skal man finde den nede i vandhullet.

Selvom der stadig er is på søen, begynder fiskene nu at trække ind på det lave vand. Når man fisker på isen, skal man derfor søge tættere ind til bredden og fiske på ret lavt vand. Især på dage, hvor solen skinner, kan man opleve, at fiskene opholder sig på steder, hvor der kun er få meter dybt.

På dage hvor vejret er lunt og solrigt, vover de første insekter og edderkopper sig for alvor frem. I haver og godt beskyttede skovlysninger kan man se citronsommerfugle, nældens takvinge og dagpåfugleøje. Også den syvplettede mariehøne er fremme.

Nede i græsset vrimler det med jagtedderkopper, og på solbeskinnede mure sidder zebraedderkoppen og soler sig.

Almindelig guldøje viser sig også på lune aftener og nætter. Den har overvintret i huse, skure og garager. Nu dukker den op ved lamper og på oplyste vinduer sammen med de tidligste natsommerfugle.


Ideer til undervisningen i februar

I februar kan I stadigvæk fodre fugle. Her kan I læse, hvordan I selv kan tegne og bygge et foderbræt eller en foderautomat. Alle kan være med.

"Tema": Vi fodrer fugle

Hvor er dyrene om vinteren?
Nogle dyr trækker, andre går i dvale. Nogle lever under jorden, andre dyr er frit fremme. Læs hvor de danske dyr tilbringer vinteren, og lad eleverne løse opgaverne forneden i temaet:

"Tema": Hvor er dyrene om vinteren

Nu er det tid til at bygge flagermus-kasser, så de bliver klar til sommer, når flagermusene er kommet ud af deres vinterhi. Flagermusene bor i kasserne om sommeren og føder deres unger i dem:

"Tema": Vi bygger flagermus kasser

Andre aktiviteter og ture i februar

Prøv at lede efter årets første insekter på dage, hvor solen skinner. Hvis det er lunt og solrigt, kan vi finde citronsommerfugle, nældens takvinge og dagpåfugleøje. I visse år også den flotte sørgekåbe. Der er måske også mariehøns og jagtedderkopper i græsset, og på åer og damme løber skøjteløberne rundt på vandoverfladen.

Prøv at lave afstøbninger af de forskellige dyrs spor.

Prøv at tage på isfisketur midt om natten. På denne årstid trækker knuden ( i Midtjylland kalder man den for åleknude) ind på lavt vand for at gyde. Hvis man vil prøve at fange knuden, er man nødt til at fiske om natten. Det er en lidt underlig, men meget speciel oplevelse at stå på isen og fiske i mørke. Det er også en meget kold oplevelse. Derfor må man klæde sig meget varmt på – ellers holder man ikke ud ret længe.

Lær fuglestemmer. Hvis man vil lære fuglenes stemmer at kende, er det en god idé at starte tidligt på året. Der er kun få stemmer at holde styr på nu, og man kan stille og roligt lære de forskellige fuglestemmer at kende. Når flere andre fugle starter deres sang, har man lært de første, og nu kan man koncentrere sig om at lære de næste stemmer. På den måde kommer man til at kende flere og flere sange i takt med, at flere og flere fugle begynder at synge i løbet af foråret.

Lyt til årets første sanglærker. Sanglærkerne synger over markerne allerede i februar – især på stille solskinsdage. Tag på cykeltur ud på landet og lyt til lærkesangen.

Tag på aften- eller nattur i skoven og lyt til ræven og natuglen.

 

 
Rådyr
Rådyr

Musvitten synger for alvor
Musvitten synger for alvor

Ædespor efter nordmarkmus
Ædespor efter nordmarkmus

Sanglærken kan høres på solrige dage
Sanglærken kan høres på solrige dage

Springfrøen kommer frem i slutningen af februar, hvis det ikke er for koldt
Springfrøen kommer frem i slutningen af februar, hvis det ikke er for koldt

Mariehønen vover sig frem, hvis solen skinner
Mariehønen vover sig frem, hvis solen skinner