Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


December _

December er den første vintermåned


Dagene bliver kortere og kortere, og vi nærmer os solhverv - årets korteste dag. Solhverv falder i år den 21. december, hvor dagens længde er på knap 7 timer.

I december er det ved at være rigtig koldt. Der er mange frostnætter, og ind imellem er der også dage med frost og sne. Det er dog sjældent, at sneen bliver liggende særlig længe, og selvom der tit er et tyndt lag is på damme og vandhuller om morgenen, smelter isen oftest i løbet af dagen. Man kan som regel ikke løbe på skøjter endnu.

Det er mørkt en stor del af døgnet, og hvis det er klart vejr, er der gode muligheder for at studere nattehimlen. Lige nu står stjernebillederne Syvstjernen, Tyren og Tvillingerne tydeligt og flot på østhimlen om aftenen. Også Orion – et af de flotteste stjernebilleder – kan ses nu.

Dyrene

Alle vore flagermus og flere andre pattedyr er nu gået i vinterhi. Der er dog stadig mange andre dyr, der er aktive. Hvis der er faldet et tyndt lag sne, kan man som regel finde spor efter rådyr, hare og ræv, når man går tur på marker eller i skoven.

I skoven kan man finde afgnavede kogler, som viser, at forskellige dyr og fugle har været ude for at finde føde. Med nogen øvelse kan man lære at bestemme, hvilke dyr eller fugle, der har gnavet i koglerne. Man finder især kogler, der er behandlet af egern, mus og spætter. I nogle vintre er der store flokke af korsnæb i skoven. De lever også af kogler.

Der er fugle alle vegne. Selv om en del fugle er trukket sydpå, er der stadigvæk mange andre, der bliver i Danmark om vinteren. Samtidig får vi besøg af en masse trækgæster – bl.a. de flotte silkehaler og store flokke af sjaggere.

Ved åen kan man finde vandstæren, og ved søer og kyster ser man store flokke af troldænder, bjergænder og hvinænder, der er kommet trækkende fra nord. Ænder og svaner samler sig i byernes parker, og her kan man tit komme helt tæt på dem.

Det er nu, hvor man skal begynde at fodre havens fugle. Det er vigtigt, at man bliver ved med at fodre, når man først er begyndt. Det er spændende at holde øje med fuglene på foderbrættet, og det varer ikke længe, før det vrimler med mange forskellige fugle, der æder løs af foderet. Måske får man også besøg af den flotte og elegante rovfugl - spurvehøgen. Den opdager nemlig hurtigt, at det vrimler med småfugle ved foderbrættet.

Nu ser vi ikke mere til frøer, tudser og de forskellige krybdyr. De er alle gået i vinterhi, og de dukker først op igen, når det bliver forår.

I søerne er vandet ved at være meget koldt. Derfor samler fiskene sig nu, hvor der er rigtigt dybt. Her er vandet nemlig varmest om vinteren. Fiskene er dog meget sløve på denne årstid. De æder ikke meget, og hvis man tager på fisketur, skal man huske at fiske roligt og langsomt.

Insekterne og de andre smådyr ser vi ikke mere til. Og dog. I åer, damme og vandhuller er der stadig masser af liv. Selvom nogle af vanddyrene går mere eller mindre i dvale nede på bunden, er der dog også andre, der stadigvæk er aktive. Det gælder både snegle og forskellige vandinsekter som døgnfluer, vårfluer og bugsvømmere.


Ideer til aktiviteter i december

Snart er det tid til at fodre fugle! Læs her, hvordan I selv kan tegne og bygge et foderbræt eller en foderautomat. Alle kan være med.

"Tema": Vi fodrer fugle

Hvor er dyrene om vinteren? Nogle dyr trækker, andre går i dvale. Nogle lever under jorden, andre dyr er frit fremme.

Læs hvor de danske dyr tilbringer vinteren: "Tema": Dyrene om vinteren

Nu er det tid til at bygge kasser til fugle og flagermus. Så er kasserne klar, når flagermusene er kommet ud af deres vinterhi - og når fuglene skal til at bygge rede.

"Tema": Vi bygger kasser til fugle og flagermus

  • Andre aktiviteter og ture i december Tag på tur i skoven og hør natuglen tude. Læg mærke til, at uglen har flere meget forskellige slags lyde. Om dagen kan man prøve at finde uglegylp, som viser, hvor uglen holder til.

  • Tag på tur til dammen eller åen for at fange vanddyr. Om vinteren er dyrene ikke så livlige som om sommeren, men der er altid masser af liv. Hvis det er koldt, er dyrene ret sløve, men prøv at putte dem i et akvarium inde i varmen. Så vågner de hurtigt op. Tag også nogle halvrådne blade og vandplanter med hjem. Her gemmer der sig tit en masse små dyr.

  • Nu er det tiden, hvor man kan tage på tur til åen for at opleve den lille sjove vandstær. Vandstæren er en typisk vintergæst, der holder til ved åer og bække, hvor der er god strøm. Den er ikke svær at finde, og den er ikke særlig sky. Læs om vandstæren, inden I tager på tur for at finde den.

  • Tag på tur i skoven for at lede efter afgnavede kogler. Prøv om I kan finde ud af hvilke dyr, der har gnavet i de forskellige kogler. Det er ikke så svært. Læs om spor hos egern, skovmus, stor flagspætte og lille korsnæb.

 

 

Vandstæren kan ses ved åen
Vandstæren kan ses ved åen

Sangsvaner
Sangsvaner

Nu hører man ofte natuglen tude
Nu hører man ofte natuglen tude

Husk at fodre havens fugle
Husk at fodre havens fugle