Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


August _

August er den sidste sommermåned

August er en dejlig måned, hvor der tit er lange perioder med sol og varme. Det er også nu, hvor vi for alvor kan opleve lumre og overskyede dage, der ender med tordenvejr og voldsomme regnskyl.

På marker og enge er der masser af blomster, og på heden blomstrer lyngen. Det er i denne tid, bierne producerer den dejlige lynghonning, som mange holder meget af.

Dagene er begyndt at blive kortere. Man lægger også mærke til, at der tit er meget dug om morgenen. Det begynder at blive forholdsvis tidligt mørkt om aftenen, og det bliver rigtig mørkt nu. På nattehimlen er Mælkevejen meget dominerende, og man ser mange stjerneskud i august.

Dyrene

De fleste dyr er stadig mest aktive om natten. Man må ud tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvis man vil se rådyr eller ræve.

Nogle af de små dyr er dog aktive om dagen. Det gælder bl.a. spidsmusene. De gemmer sig næsten altid nede i græsset, og man ser dem ikke så tit. Men man kan tit høre dem. Spidsmus har nogle uregelmæssige skrig, som man kan høre på denne årstid. Skrigene ligger i et meget højt leje – man siger, de er højfrekvente – og mange ældre mennesker kan ikke høre, når spidsmusene skriger.

Spidsmus har flere slags skrig, men man hører mest skrigene fra to spidsmus, som forsøger at jage hinanden væk. Spidsmusene skriger tit fra grøftekanter og andre steder, hvor der vokser højt græs. Selvom man let kan høre dem, er det ikke sikkert, at man kan få øje på dem.

I august er der som regel mange lune aftener, og insektlivet er nu på sit højeste. Derfor er flagermusene også meget aktive. Der er masser af føde til dem nu, hvor der er store mængder af insekter på vingerne.

Næsten alle fuglene er færdige med at synge, og der er allerede mange, som er begyndt at trække sydpå. Det gælder blandt andet mange af vadefuglene og forskellige rovfugle som for eksempel hvepsevåge, musvåge og fiskeørn. Også svaler og stære samler sig og begynder at forberede sig på trækket.

Det er i august, at gråænderne skifter svingfjerene i vingen. Man siger, at de fælder deres fjer. Mens det foregår, kan ænderne ikke flyve, og derfor skiftes kropsfjerne også ud, så ænderne får kamuflage-farver. Det betyder, at de ellers så flotte andrikker bliver brune ligesom hunnerne.

Ved søerne i byernes parker ser man derfor kun ”hunner”. Mange mennesker bliver bekymrede, fordi de tror, at alle andrikkerne er døde. Nogle bliver vrede. De mener, at det er jægerne, der har skudt alle andrikkerne, men det er ikke rigtigt. Andejagten begynder i øvrigt ikke før den 1. september.

Men hannerne er der. De ligner bare hunnerne til forveksling. Men prøv at kigge på næbbet – her kan man se forskel. Hvis næbbet er gult, er det en andrik! Hunnerne har brunt næb.

Ved vandhullet ser vi stadig små, nye frøer, der går på land. Også de små, nye salamandre begynder at forlade vandet.

Skovfirbenet føder sine 5-7 unger nu, og i slutningen af måneden kommer de første små markfirben ud af æggene. De voksne markfirben er i øvrigt meget aktive, hvis det er godt vejr. Man kan tit være heldig at se de meget flotte, grønne firben, hvis man er på tur i klitterne.

Det er en god tid til en fisketur. På de store søer kan man tit opleve ”aborre-sjov”. Aborrerne jager store stimer af småfisk som smelt eller løje, og når småfiskene er blevet presset op mod overfladen, kommer mågerne og deltager i jagten. Her er et værre leben og larmen, og så kan man være heldig at få en god fangst at store, flotte aborrer.

Det er også nu, hvor ålen begynder at trække ud gennem åerne for at komme ud i havet og videre over til Sargassohavet, hvor den yngler. De ål, der vandrer, æder ikke, og dem kan man ikke fange med fiskestang. Men der er mange, der sætter ruser og fanger ålene på den måde.

I august er edderkopperne rigtig kommet i gang. Om morgenen ser man korsedderkoppens spind, som man især lægger mærke til, hvis det er fyldt med dugdråber.

På marker og tørre overdrev er der spind overalt. Der er mange forskellige slags spind, og det er ikke til at overskue, hvor mange forskellige slags edderkopper, der findes på lokaliteten. Men det er mange. I alt findes der ca. 500 forskellige slags edderkopper i Danmark, og mange af de store og flotte arter laver spind.

En af de mest spændende edderkopper er hvepseedderkoppen, som er fremme her i august. Dens spind, som er meget let at kende, findes især på sydvendte og solvarme marker med halvhøj vegetation. Hvepseedderkoppen blev første gang fundet i Danmark i 1992, men den har bredt sig meget og findes nu mange steder. Den breder sig nok stadig, og det er værd at lede efter den. Hvepseedderkoppen er en meget flot og imponerende edderkop.

Hvepseedderkoppen lever især af græshopper, og dem er der mange af. Her i august er alle vore græshopper fremme – både løvgræshopper og markgræshopper.

Det er også her i eftersommeren, at man kan træffe på svirrefluer og mariehøns i meget store mængder. Somme tider vandrer dyrene, og så kan det næsten blive for meget af det gode.

Gedehamsene er ved at være færdige med at opfostre larver. Så har de voksne tid til at flyve rundt og lede efter søde sager. Det er nu, at gedehamsene kan være en plage.

Mere fredelige er de mange flotte takvinger, der flyver rundt. Vi ser nældens takvinge, dagpåfugleøje, admiral og tit også tidselsommerfugl. Er man rigtig heldig, oplever man også den store, flotte sørgekåbe. Takvingerne kommer gerne ind i haverne for at besøge sommerfuglebuske og andre blomster, så man kan let få dem at se.

Aktiviteter og ture i august

  • På tur for at lytte efter spidsmus. Prøv at lave lydoptagelser af deres stemmer. Det er ikke let, og man skal være meget tålmodig. Men det er spændende, og bagefter kan man prøve at arbejde med lydene, hvis man har et lyd-program på sin computer.
  • Tur for at lede efter den flotte og farvestrålende hvepseedderkop og dens spind. Man skal lede på varme, sydvendte marker eller skråninger med halvhøjt græs. I disse år findes hvepseedderkoppen på flere og flere nye lokaliteter. Måske kan du også finde den i dit område.
  • Tur efter græshopper. Nu er alle vore græshopper fremme. Græshopperne ligner hinanden meget, men de har hver deres sang. Prøv at lytte – hvor mange forskellige græshopper kan du høre?
  • Tur til stranden for at se på vadefugle. Et godt sted er Rømø, hvor der mange forskellige slags vadefugle. Også mange andre steder i landet er det muligt at se vadefugle. Kør ud til områder, hvor havbunden bliver tørlagt ved lavvande, så kan man ofte se store mængder af vadefugle pikke i bunden efter snegle, muslinger og andre smådyr.
  • Fisketur efter aborre. Aborrer fanges med spinnere, blink, jigs eller orm. Prøv at fiske i forskellige dybder. Nogle dage findes aborrerne ved bunden, andre dage længere oppe i vandet.
  • Vi lyslokker efter natsommerfugle. På den måde oplever vi mange arter, som aldrig flyver om dagen, og som vi ellers aldrig ville få at se. På en lun, overskyet aften tiltrækker man tit rigtig mange insekter. Ikke kun natsommerfugle, men også vårfluer, netvinger og flere andre.
  • Vi sukkerlokker med snore efter insekter (læs, hvordan man gør i temaet: Træk – dyr på rejse). Om dagen kommer der sommerfugle, svirrefluer, biller og mange andre. Også stor gedehams kan somme tider findes på snorene. Om aftenen kommer der andre slags insekter – for eksempel natsommerfugle, skorpionfluer, netvinger og vårfluer. Prøv at notere, hvor mange slags insekter, du kan kende.
  • Tur i klitten for at lede efter det flotte og farvestrålende markfirben. Her er også hugorm. På denne årstid er det bedst at lede tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen. Så sidder dyrene tit og soler sig på steder, hvor man kan få øje på dem.

 

 
Tidselsommerfuglen ses de fleste år
Tidselsommerfuglen ses de fleste år

I nogle år kan gedehamsene være en plage i denne måned
I nogle år kan gedehamsene være en plage i denne måned

Aborre
Aborre

Hvepseedderkop med ægkokon
Hvepseedderkop med ægkokon