Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


April _

I april er det for alvor ved at være forår


Det er dog et tidspunkt af året, hvor vejret kan være meget forskelligt. Der kan være dage med frost og sne, men også perioder, der nærmest minder om rigtig sommer. Det er således ikke så mange år siden, at årets varmeste dag faldt i april måned – i øvrigt kun kort tid efter et ret kraftigt snefald.

Nu er der mange forårsblomster, der blomstrer – vi lægger især mærke til den hvide anemone, der ses overalt i skovbunden. I slutningen af måneden begynder flere af vore løvtræer at springe ud – blandt andet bøgen.

Dagene er ved at blive dejligt lange, men man kan stadigvæk studere aften- og nattehimlen. Man må bare lidt senere ud. Flere af de typiske vinterstjernebilleder – for eksempel Orion - står nu lavt på himlen. Til gengæld står Løven højt og flot på sydhimlen.

Den 22. april er én af de specielle aftener, hvor man kan se rigtig mange stjerneskud. Hvis det er klart i vejret, er det bare med at komme ud at kigge på himlen.

Dyrene

Nu er flagermusene kommet frem efter vinterdvalen. De er sultne og meget aktive. Flere af dem – bl.a. dværgflagermus og brunflagermus - er tidligt ude om aftenen, og man kan sagtens observere dem, mens de flyver rundt i skumringen. Andre flagermus flyver først ud, når det er blevet helt mørkt. Det gælder bl.a. vandflagermusen, som man dog kan få at se, når den flyver rundt ved søer, der er delvis oplyste af gadelamper.

Mange fugle ligger og ruger nu, men der er stadigvæk mange andre, der endnu ikke er dukket op. Det gælder især de fugle, der æder insekter – bl.a. landsvalen, bysvalen og flere af vore små sangere. De kommer først i slutningen af måneden, når der er ved at være rigeligt med føde.

Der trækker stadigvæk masser af fugle igennem landet. Midt i april kan man være heldig at høre og se store flokke af vindrosler. Vindroslerne holder ofte til i elle- eller birkesumpe. Her sidder de og synger meget højlydt. Når man hører dem, får man næsten en fornemmelse af at befinde sig i urskoven.

I skoven kan vi nu høre spætterne tromme. Stor flagspætte kan findes overalt i landet. Mindre almindelig er sortspætten. Men man skal dog nok opdage den, hvis den findes i nærheden af, hvor man bor. Dens trommen er meget kraftig, og på stille dage kan man høre lyden på flere kilometers afstand.

I vandhullerne er den lille salamander godt i gang med parringsspillet, og snart dukker først de butsnudede frøer og senere de spidssnudede frøer op ved ynglelokaliteterne. Frøerne samles i stort tal ved de lune, lavvandede damme, og på solrige eftermiddage kan man rigtig høre de snurrende og kvækkende lyde fra de mange frøer.

I slutningen af måneden kommer skrubtudserne frem til vandhullerne.

Det er også tiden, hvor vore krybdyr kommer frem efter overvintringen. Hugormen er som regel den første, men snart efter kan man også finde firben, stålorm og snog. Dyrene er ret sløve på denne årstid, og man ser dem ofte ligge roligt i solen på sydvendte skråninger.

Hornfisken dukker op ved de danske kyster og begynder at gyde. Man kan følge den rundt i de danske farvande. Hornfisken kommer fra Den engelske kanal og svømmer gennem Nordsøen til Skagen, hvor den følger kysten ned til de indre danske farvande. Det kan gå 1-2 uger, før den når den sydlige del af landet.

I søen er aborrerne trukket ind på lavt vand for at lægge æg. Gedderne er snart færdige med at gyde, men man må vente med at fange dem til 1. maj, når fredningen er overstået.

Der er mange insekter fremme nu. Hvis man går tur på heden, er der gode chancer for at møde den flotte aftenpåfugleøje. På trods af navnet flyver den livligt om eftermiddagen. Den har altid fart på, og som regel får man kun et hurtigt glimt af den, når den flyver forbi.

Hele foråret har vi set citronsommerfugl og flere takvinger – alle sammen dyr, der har overvintret som voksne sommerfugle. Den smukke aurora og flere af vore kålsommerfugle har overvintret som pupper. Nu er de færdigudviklede, og sidst på måneden begynder de at vise sig i vore haver og i skovlysninger.


Ideer til aktiviteter

  • Tag på tur til vandhullet for at høre og se de mange butsnudede og spidssnudede frøer, der har samlet sig her netop nu. På en lun, solrig eftermiddag er der rigtig gang i frøerne.

  • Fang haletudser til vandhuls-akvariet. Ca. 14 dage efter, at frøerne har sunget og kvækket i vandhullet, er æggene normalt klækkede. Så er det tid til at fange haletudser.


    Andre aktiviteter og ture i april
  • Tag på tur i skoven for at lytte efter syngende fugle og trommende spætter. Prøv at notere hvilke fugle, I ser og hører.

  • Tag en tur på heden eller et andet tørt og sandet sted. Prøv, om I kan finde årets første firben eller – hvis man er heldig – en hugorm.

 

 
Hugorm
Hugorm

Butsnudet frø parrer sig
Butsnudet frø parrer sig

Honningbi
Honningbi

Aurora
Aurora

Flagermusene kommer frem - her en brunflagermus
Flagermusene kommer frem - her en brunflagermus

Hornfisken når de danske kyster
Hornfisken når de danske kyster