Find dyr
Artikel
Årets gang
Afsnit
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Alle afsnit
Medier
 

Årets gang _

Hver sin ting - til hver sin tid

Årets 12 måneder byder op til forskellige oplevelser og gøremål, og ikke to måneder er ens. Om det er sol og sommer eller vinter og snevejr, så er oplevelserne og mulighederne utallige.

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


Januar _

I januar er det tit rigtig vinter med sne og frost


Det er nu, man kan opleve, at søer og damme fryser til, så man kan komme ud at skøjte eller fiske på isen. Men pas på! Gå kun ud på isen sammen med en voksen.

Dyr og fugle har travlt med at skaffe føde. Selvom det er vinter, har man derfor gode chancer for at se mange forskellige dyr og fugle – eller spor efter dem.

Dagene er stadigvæk korte, og nætterne meget lange – og kolde. Alligevel er det en stor oplevelse at gå ud og kigge på nattehimlen. Man kan se enkelte stjerneskud hver nat, men på nogle ganske få bestemte nætter i løbet af året kan man se mange flere end ellers. Natten mellem den 3. og den 4. januar er en af de nætter, hvor der kommer rigtig mange stjerneskud. Her kan man være heldig at se 25-30 flotte stjerneskud på blot en halv time.

Man kan selvfølgelig kun se stjerneskud, hvis det er klart i vejret. Klare nætter i januar betyder dog normalt også meget kolde nætter. Derfor må man klæde sig rigtig godt på – ellers holder man ikke ud i mange minutter. Hvis der er sne eller is på jorden, kan det være en god idé at stå på en kasse af skumplast, mens man kigger på stjerneskud. Den isolerer godt, og så varer det noget længere, før ens fødder er frosset helt til is.

Dyrene

Selvom det er koldt, kan man sagtens møde rådyr, harer og andre dyr i naturen. De er alle på jagt efter føde. Hvis der ligger meget sne, kan man let se, hvordan dyrene har skrabet sneen væk for at komme ned til føden. Musene har samlet føde, inden det blev vinter. De har nok at leve af – hvis de altså kan huske, hvor de har gemt deres forråd. Forrådet går dog ikke til spilde. Ofte er der tale om nødder eller frugter fra træer og buske. Hvis ikke musen finder dem igen, spirer de til foråret.

Hvis det bliver så koldt, at søer og fjorde fryser til, samles store flokke af ænder, svaner og andre vandfugle ved de isfri våger. Her kan man også somme tider opleve at se sjældne fugle, som man normalt ikke ser her i landet.

Det er ikke alle fuglene, der kan klare kulden. Derfor kan man ofte se musvåger og kragefugle ude på isen. De æder de fugle, der er døde af kulde og sult. En gang i mellem kan man også være så heldig at se en havørn på isen. Den æder også gerne ådsler.

Det er ikke kun på isen, der er store flokke af fugle. På marker rundt omkring i landet, kan man se store flokke af forskellige slags gæs og sangsvaner.

Hvis solen skinner, kan man allerede i begyndelsen af måneden høre musvitten synge. Selvom det stadigvæk er vinter, er der flere fugle, der så småt begynder at synge deres ”forårssang”.

Ved fuglebrættet er der masser af liv – hvis man har husket at fodre regelmæssigt. Ellers kan det være, at fuglene har fundet et andet og bedre fodersted.

Normalt er det meget koldt i januar, men af og til oplever man nogle dage, hvor det er forholdsvis lunt, og hvor solen skinner. Det føles helt forårsagtigt. På sådanne dage kan man somme tider blive overrasket af en lysende gul citronsommerfugl, der kommer flyvende. Citronsommerfuglen har forladt sit vinterhi. Nu flakser den lidt rundt, inden den igen vender tilbage til hiet. Den finder ret hurtigt ud af, at der ikke er føde til den på det her tidspunkt af året.

Hvis man går tur ved åen, ser man også somme tider, at nogle enkelte skøjteløbere – altså insekter, ikke mennesker – der har vovet sig ud på vandoverfladen. Skøjteløberne overvintrer mellem sten og trærødder ved åens bred, men på lune, solrige dage kommer de frem og løber lidt rundt på vandet, inden de vender tilbage til vinterhiet.


Ideer til undervisningen i januar

Nu er det tid til at fodre fugle! Læs her, hvordan I selv kan tegne og bygge et foderbræt eller en foderautomat. Alle kan være med.

"Tema": Vi fodrer fugle

Hvor er dyrene om vinteren? Nogle dyr trækker, andre går i dvale. Nogle lever under jorden, andre dyr er frit fremme. Læs hvor de danske dyr tilbringer vinteren, og lad eleverne løse opgaverne forneden i temaet:

"Tema": Hvor er dyrene om vinteren

Nu er det tid til at bygge flagermus-kasser, så de bliver klar til sommer, når flagermusene er kommet ud af deres vinterhi. Flagermusene bor i kasserne om sommeren og føder deres unger i dem:

"Tema": Vi bygger flagermuskasser

Hvis der er faldet et tyndt lag sne, kan det være en spændende oplevelse at gå på sporjagt. Man kan prøve at se, hvor mange af de forskellige spor, man kan kende. Rådyr- og harespor er lette at kende, mens mus og andre små dyrs spor er meget mere vanskelige at bestemme. Prøv at tælle op, hvor mange forskellige dyrespor, I kan finde. Det kan også være sjovt at følge et bestemt dyrs spor. Så opdager man, at dyret kommer langt omkring. Hvis man bor i ét af de områder, hvor der lever odder, kan man måske være heldig at finde odderens spor og følge det et langt stykke langs åen.

Andre aktiviteter og ture i januar

Hvis der er tyk is på søen, kan man prøve at tage på isfiskeri efter aborre. Men pas på. Tag kun på isen sammen med en voksen. Det er en meget spændende oplevelse at fiske på isen, men det er også en meget kold fornøjelse. Så tag varmt fodtøj og tøj på.

I haven kan man gøre interessante iagttagelser ved foderbrættet. Man kan skrive ned og tælle op, hvor mange forskellige slags fugle, der dukker op i løbet af en dag. Man kan også prøve at finde ud af fuglenes ”hakkeorden”. Hvem mobber hvem ved fuglebrættet?

Tag på tur til søer og fjorde om vinteren. Her er der tit store flokke af ænder, svaner og andre vandfugle. Hvis der er is på søen eller fjorden, samles fuglene ved de isfri våger, og her kan man komme tæt på dem.

 

 
Dompap - han
Dompap - han

Dompap - hun
Dompap - hun

Gråænder på isen
Gråænder på isen

Sangsvane
Sangsvane

Husk at fodre fuglene - her er sumpmejsen på besøg
Husk at fodre fuglene - her er sumpmejsen på besøg