Find dyr
WIKI-værksted
Dyrenøgler
Undervisning
Spil
Quizzer
En god historie
Kontakt
Hvem står bag
 

Dyr, der begynder med s

Grupper fra dyreriget

Saddelbørsteorme Clitellata
Salamandre Caudata
Sandmuslinger Myidae
Sangere Sylviidae
Sejlere Apodidae
Sepia-blæksprutter Sepiida
Sildefisk Clupeiformes
Silkehaler Bombycillidae
Skarnbasser Geotrupidae
Skarver Phalacrocoracidae
Skildpadder Testudines
Skivesnegle Planorbidae
Skolopendre Lithobiomorpha
Skorpionfluer Mecoptera
Skorpionstæger Nepidae
Skovsnegle Arionidae
Skrigefugle Coraciiformes
Skægmejser Panuridae
Skælkrybdyr Squamata
Skøjteløbere Gerridae
Slambørsteorme Tubificidae
Slangestjerner Ophiuroidea
Slørugler Tytonidae
Slørvinger Plecoptera
Smaragdlibeller Corduliidae
Smældere Elateridae
Småcikader Cicadellidae
Smådrosler og fluesnappere Muscicapidae
Smågopler Hydrozoa
Snegle Gastropoda
Snelopper Boreidae
Sneppefugle Scolopacidae
Snoge Colubridae
Snudebiller Curculionidae
Snyltehvepse Ichneumonidae
Sommerfugle Lepidoptera
Spidsmus Soricidae
Spindere Lasiocampidae
Spindlere Arachnida
Springedderkopper Salticidae
Spurve Passeridae
Spurvefugle Passeriformes
Spætmejser Sittidae
Spættefugle Piciformes
Spætter Picidae
Stankelben Tipulidae
Stenbidere Cyclopteridae
Stikmyg Culicidae
Storgopler Scyphozoa
Storke Ciconiidae
Storkefugle Ciconiiformes
Storkrebs Malacostraca
Stormfugle Procellariiformes
Strandskader Haematopodidae
Strandsnegle Littorinidae
Strålefinnede fisk Actinopterygii
Studsmus Cricetidae
Stylteløbere Recurvirostridae
Stære Sturnidae
Suler Sulidae
Sumpskildpadder Emydidae
Svalehaler Papilionidae
Svaler Hirundinidae
Svin Suidae
Svirrefluer Syrphidae
Syvsovere Myoxidae
Søanemoner Actiniaria
Sølvkræ Lepismatidae
Søpindsvin Echinoidea
Søstjerner Asteroidea

Populærgrupper

Salamandre
Skader
Skaller
Skalleslugere
Slanger
Småsommerfugle
Snepper
Springpadder
Stikker
Stormfugl
Svaner
Sydamerikas dyr
Sæler

Pattedyr
 
Fugle
 
Fisk
 
Krybdyr
og padder
 
Edderkopper
og insekter
 
Krebsdyr,
bløddyr mm
 
Kæledyr
og hobbydyr
 
Husdyr
 

Spidsmus, Almindelig spidsmus

Spidsmus, Dværgspidsmus

Springmus, Halsbåndmus

Syvsover, Hasselmus

Stenmår, Husmår

Skibsrotte., Husrotte

Strandodder, Odder

Sika

Skimmelflagermus

Skovmus

Skovmår

Spækhugger

Spættet sæl

Sydflagermus

Spidsmus, Vandspidsmus

Stokand, Gråand

Sort rødstjert, Husrødstjert

Stork, Hvid stork

Søpapegøje, Lunde

Sydlig nattergal, Nattergal

Skovdue, Ringdue

Sandløber

Sangdrossel

Sanglærke

Sangsvane

Sildemåge

Silkehale

Sivsanger

Sjagger

Skarv

Skeand

Skestork

Skovhornugle

Skovpiber

Skovsanger

Skovskade

Skovsneppe

Skovspurv

Slørugle

Snespurv

Sneugle

Solsort

Sort stork

Sortand

Sortgrå ryle

Sortklire

Sortmejse

Sortspætte

Sortterne

Spidsand

Splitterne

Spurvehøg

Spætmejse

Stenpikker

Stenvender

Stillids

Stor flagspætte

Stor hornugle

Stor kobbersneppe

Stor præstekrave

Stor tornskade

Stormmåge

Storspove

Strandskade

Stær

Sule

Sumpmejse

Svaleklire

Svartbag

Sædgås

Sølvmåge

Stribet havkat, Havkat

Slinger, Hvilling

Skælkarpe, Karpe

Søkarusse, Karusse

Steelhead, Regnbueørred

Sandart

Sandkutling

Sej

Sild

Skalle

Skrubbe

Slethvarre

Småplettet rødhaj

Snæbel

Stalling

Stenbider

Suder

Sømrokke

Stejle, Trepigget hundestejle

Søørred, Ørred

Spidssnudet ål, Ål

Skovfirben, Almindeligt firben

Skrubtudse

Snog

Spidssnudet frø

Springfrø

Stor vandsalamander

Strandtudse

Stålorm

Skolopender, Almindelig skolopender

Skorpionflue, Almindelig skorpionflue

Skøjteløber, Almindelig skøjteløber

Søvårflue, Almindelig sø-vårflue

Stinktæge, Grøn bredtæge

Sandspringeren, Grøn sandspringer

Stikkelsbærmåler, Harlekin

Sabelhveps

Sandhveps

Sankthansorm

Seksplettet køllesværmer

Sivbukke

Skorpiontæge

Skovflåt

Skovkakerlak

Skovmyg

Skovrandøje

Skumcikader

Smaragdedderkop

Sneloppe

Snerresværmer

Soldatertæge

Sort havemyre

Sorthovedet kardinalbille

Sortkøllet ådselgraver

Sortåret hvidvinge

Springhaler

Stavtæge

Stor bugsvømmer

Stor døgnflue

Stor galæblehveps

Stor gedehams

Stor glassværmer

Stor grøn løvgræshoppe

Stor gul rovflue

Stor humleflue

Stor kejserguldsmed

Stor kærguldsmed

Stor kålsommerfugl

Stor nåletræsnudebille

Stor rovbille

Stor rovedderkop

Stor slørvinge

Stor spiralvårflue

Stor vandkalv

Stor vandmide

Storplettet perlemorsommerfugl

Stort tusindben

Streg-bredpande

Stribetæge

Stueflue

Svalehale

Syvplettet mariehøne

Sølvkræ

Sørgekåbe

Sandmusling, Almindelig sandmusling

Strandsneglen, Almindelig strandsnegl

Søanemone, Almindelig søanemone

Søstjerne, Almindelig søstjerne

Sandorm

Sepia-blæksprutte

Slambørsteorm

Snegle med højt hus

Sort skovsnegl

Stillehavsøsters

Stor malermusling

Stor mosesnegl

Stor regnorm

Stor slangestjerne

Strandkrabbe

Søpindsvin

Søpunge

Søstjerner

Sumpskildpadde, Rødøret terrapin

Schæferhund

Shetlænder

Siameser

Slagtesvin, Gris

Shetlænder