Find dyr
WIKI-værksted
Dyrenøgler
Undervisning
Spil
Quizzer
En god historie
Kontakt
Hvem står bag
 

Krybdyr og padder

Videoer

Dyrestemmer

Animationer

Almindeligt firben Bjergsalamander Butsnudet frø
Europæisk sumpskildpadde Grøn frø Grønbroget tudse
Hugorm Klokkefrø Latterfrø
Lille vandsalamander Løgfrø Løvfrø
Markfirben Skrubtudse Snog
Spidssnudet frø Springfrø Stor vandsalamander
Strandtudse Stålorm